Wydrukuj tę stronę
piątek, 08 lipiec 2011 14:26

Wnioski o wydanie świadectw kwalifikacji Wyróżniony

Napisane przez Jarek Borowiec

klawiatura_palce_ikoInformacja dotycząca możliwych sposobów składania wniosków o wydanie świadectw kwalifikacji pilota lotni (PP) oraz paralotni (HGP) po dniu 1 lipca 2011 r.

 

Mając na uwadze fakt, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszło w życie „Porozumienie o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILiP)” podpisane 16 czerwca 2011 r., informuje się, co następuje:

Na mocy w/w porozumienia, SILiP zobowiązał się do:

• przyjmowania i weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym wniosków wraz z załącznikami o wydanie, wymianę, przedłużenie, wznowienie lub ponowne wydanie świadectwa kwalifikacji pilota paralotni lub pilota lotni oraz uprawnień wpisywanych do tych świadectw;
• przekazywania komisji egzaminacyjnej zweryfikowanych wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
• przyjmowania od egzaminatorów komisji egzaminacyjnej kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej na świadectwo kwalifikacji pilota paralotni i pilota lotni lub na uprawnienia wpisywane do tych świadectw, oraz weryfikacji tej dokumentacji;
• kierowania wezwań do usunięcia braków w zakresie nadesłanych wniosków lub załączników;
• przekazywania zweryfikowanych wniosków wraz z kompletem dokumentacji egzaminacyjnej do ULC;
• wyznaczenia spośród swoich członków osoby, która będzie m.in.:
• żądała okazania dowodu uiszczenia opłaty lotniczej za egzamin państwowy,
• ustalała w porozumieniu z kandydatem/członkiem personelu lotniczego i egzaminatorem komisji egzaminacyjnej miejsce i termin egzaminu.

W zakresie, o którym mowa powyżej, SILiP podejmuje czynności wyłącznie w odniesieniu do spraw, które wpłynęły bezpośrednio do członków SILiP będących jednocześnie egzaminatorami komisji egzaminacyjnej ULC.

W związku z powyższym, po dniu 1 lipca 2011 roku możliwe są dwa sposoby składania wniosków wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do Prezesa ULC o wydanie świadectwa kwalifikacji pilota lotni i pilota paralotni oraz uprawnień do nich wpisywanych:

• standardowego wniosku pobieranego ze strony internetowej Urzędu - bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Punktu Obsługi Klienta ULC – po szkoleniu teoretycznym i praktycznym, a przed egzaminami.

W tym przypadku, procedura obejmuje następujące czynności wykonywane w ULC: weryfikację wniosku pod kątem spełnienia wymagań dopuszczenia do egzaminu (przez inspektora), wydanie zgody na egzamin oraz wydanie świadectwa kwalifikacji po dostarczeniu protokołu z egzaminów.

• wniosku ze strony internetowej Stowarzyszenia – przekazywanego do każdego z członków SILiP będącego jednocześnie egzaminatorem komisji egzaminacyjnej ULC. W tym przypadku weryfikacja wniosku odbywa się w SILiP, a do ULC przekazywany jest komplet zweryfikowanych dokumentów w ostatniej fazie procedury wydawania świadectwa kwalifikacji.

Uwaga: Z dniem 1 lipca 2011 r. nie przewiduje się innego niż powyżej opisane sposobu przyjmowania wniosków o wydanie, wymianę, przedłużenie, wznowienie lub ponowne wydanie świadectwa kwalifikacji pilota paralotni lub pilota lotni oraz uprawnień wpisywanych do tych świadectw.

Szczegółowe informacje i procedurę obiegu dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod adresem: www.silp.paralotnie.pl.

Wniosek o wydanie świadectwa PP lub HGP via SILiP można pobrać pod adresem: PDF

Dane kontaktowe Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych:

Biuro SILP w Rumii
ul. Kamienna 72a
84-230 Rumia
Tel. 692-555-959 – osoba kontaktowa: p. Monika Antkowiak (wtorek, środa, czwartek w godz. 08:00-09:00).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Czytany 7515 razy Ostatnio zmieniany sobota, 18 kwiecień 2015 20:09